ประมวลภาพการมอบรางวัลให้ชมรมกีฬาและนักกีฬาดีเด่น ประจำปี 2556


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท มอบเงินรางวัลให้ชมรมกีฬาวู๊ดบอล


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท มอบเงินรางวัลให้ชมรมกีฬาตะกร้อ


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทมอบเงินรางวัลให้ชมรมกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง(รวมวูซู/ปันจักสีลัต)


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทมอบเงินรางวัลให้ชมรมกีฬายกน้ำหนัก


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทมอบเงินรางวัลใหชมรมกีฬาวอลเลย์บอล และชมรมกีฬาจักรยานเสือภูเขา


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาทมอบเงินรางวัลใหชมรมกีฬาฟุตบอล


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท มอบเงินทุนการศึกษาให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” 2 เหรียญทอง และ 6 เหรียญทองแดง


นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชัยนาท มอบเงินทุนการศึกษาให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล
จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41  “เชียงใหม่เกมส์” 1 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง